Visie

Geelhoed Engineering b.v. heeft de visie “samen voor resultaat”. Dit staat voor de manier waarop wij al jarenlang opereren, maar geeft ook de toekomst weer. Samenwerking zal tot het beste resultaat leiden.

Wij willen graag deelnemen aan integrale ontwerptrajecten, liefst in een risicodragend karakter.

Onder integraal ontwerpen verstaan wij een interactieve benadering waarbij adviseurs, opdrachtgever, gebruikers, bouwer en ketenpartners gezamenlijk en in nauwe samenwerking tot een duurzaam, functioneel en efficiënt ontwerp komen.

Corporate presentatie